V posledním desetiletí se evropští odborníci na řadě významných setkání opakovaně shodují, že důležitým spojovníkem Evropy jsou jazykové znalosti a dovednosti. Jazyky jsou vnímány jako základní dovednostní výbava každého občana.

Rada Evropy dělá v celé Evropě maximum pro to, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí v jejích 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni. Je přesvědčena o tom, že jazyková rozmanitost je nástrojem pro dosažení většího porozumění mezi jednotlivými státy a zároveň důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu.

Proto byl založený Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, a každoročně se od roku 2001 slaví dne 26. září.

Na naší škole, na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, se tento den a s ním spojené akce konají již tradičně. Tento rok jsme Den jazyků pořádali v pondělí 30. září.

Studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků si připravili pro své spolužáky, učitele a hosty následující prezentace:

Eliška Harbichová – informace o ročním studijním pobytu v USA

Mikuláš Pták a Tereza Jasníková – prezentace o výměnném pobytu v polském městě Elblag

D. Petřík – prezentace o návštěvě Vietnamu

Roman Popiolek, Dominika Vondráčková, Vojtěch Toman, Pham Thi To Uyen a Adéla Maixnerová – prezentace a video o výměnném pobytu v italském Busto Arsiziu

Tereza Novotná a Tomomi Kaneko – informace o Japonsku – zemi vycházejícího slunce.

Díky právě probíhající výměně s polskou školou Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych dostali slovo i studenti z v Elblagu. Mimo jiné nás seznámili se známými polskými osobnostmi, kteří se proslavili za hranicemi jejich státu.

Vůně vína a cimbálovka. Morava dorazila do Petrovic.
Vůně vína a cimbálovka, Morava dorazila do Petrovic

K prezentujícím se přidali i vyučující, kteří o prázdninách vyjeli do světa a chtěli se se svými zážitky podělit. Vtipné vyprávění o Irsku si připravili František Dosedla a Lucie Bačíková, o Novém Zélandu a možnostech jak tam nejen cestovat prezentoval Jaroslav Kudr.

Jako každým rokem jsme pozvali několik hostů, kteří obohatili náš program. Prvním z nich byla paní A. Strnadová, která reprezentovala společnost AFS – mezinárodní nevládní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Nabídla našim studentům možnosti, jak poznat různé části světa.

Dalšími významnými hosty byli mladí dobrovolníci z rychnovského Déčka a OKA, kteří nám v angličtině představili své rodné země – Anglii, Španělsko a Lotyšsko.

Závěrečnou tečkou celého programu byl Marek Vít, který dorazil z Univerzity Pardubice. Pan magistr nám vysvětloval, jak se vyvarovat tzv. Czenglish, neboli špatné angličtině, kterou používají někteří Češi. 

Výjimečnou atmosféru pondělního podzimního dopoledne podtrhla výstava vydavatelství USBOURNE, která studentům nabídla ke koupi anglické tituly jak ke studiu, tak i ke čtení ve volném čase.

Díky skvělé práci studentů, učitelů a všech zúčastněných hostů jsme si tento den velmi užili a těšíme na další rok.

A co na Evropský den jazyků říkají naši studenti?

Viděla jsem prezentace pana učitele Jaroslava Kudra, rychnovského Déčka a pana Marka Víta. Prezentace o Novém Zélandu byla velice zajímavá a pestrá. Od Déčka jsem se dozvěděla spoustu užitečných informací o jejich programu a příležitostech pracovních i příležitosti, jak vycestovat. Nejvíce mě zaujala prezentace Marka Víta. Do jeho prezentace jsem nepřikládala tak velký důraz výslovnosti. Překvapilo mě, jak moc dané výrazy změní smysl.(Lucie Tomanová, 3.B).

Prezentace byly naučné a zábavné. Jsem rád, že jsem se mohl dozvědět něco o cizích státech (USA), jejich zvycích a škole. (Jiří Bahník, 1.C).

Den jazyků se mi velmi líbil. Viděli jsme celkem dvě prezentace. První prezentace byla o Severním Irsku a druhá prezentace byla o dobrovolnictví, kterou nám představili dobrovolníci z OKA. Nejvíce se mi líbila Gabriela ze Španělska, protože se učím španělsky a máme společné zájmy. Jsem ráda, že škola pořádá pro studenty tyto dny. (Němečková Kateřina, 4.A).

Dne 30. září u nás na škole proběhl Den jazyků. Viděli jsme prezentaci o Itálii, Vietnamu, Polsku a Japonsku. Nejvíce se nám líbila prezentace o Vietnamu, ale i ostatní byly velmi zajímavé. Bylo to příjemné zpestření dne. (Veronika a Adéla 2.A).

Ilustrační fotografie.
Dobří andělé připravili vydařené Loučení s létem