Jedná se vlastně o tzv. land - art, což je umělecký směr, který se pojí s přírodou a možnostmi, které příroda nabízí. Pracuje se především s přírodními pomůckami a materiály. Land - art se snaží využít přírodního prostoru. V galeriích se objevuje pouze jeho dokumentace. Výhodou tohoto učení je, že žáci při něm opouštějí prostory běžné výuky a vycházejí ven.

Pro velký úspěch jsme pokračovali v tvorbě ze sněhu, tentokrát bylo v zadání vytvořit reliéf nebo bas-reliéf. I tentokrát se studenti se zadáním poprali velice dobře, s radostí, a pracovali mnozí jako draci až do nočních hodin. Všechny výsledky jejich práce si můžete prohlédnout v galerii.

Za 2.A8 Mgr. Martina Páleníčková