Tady ji máte na fotografii a přidávám její kresbu, kterou udělal tatínek slavného Jiřího Šlitra. Žil tu i kat Mydlář. Měl se snad jmenovat Václav a být mladším synem staroměstského kata Mydláře. Takhle to píše Josef Svátek v Pamětech kata Mydláře, že měl být povolán od pana Gramba, držitele rychnovského panství, aby převzal úřad mistra popravčího.

Rychnovskou katovnu obýval i kat Mydlář.

Než ho otec pražský kat v Rychnově usadil osobně – doprovázet ho měla na té cestě manželka a všecky děti, takže to ještě čtyři neděle trvalo. To proto, že za vydatné pomoci všech pacholků - psal se rok 1628 - musel vykonat ještě několik set exekucí. Děti katů si mohly brát za životní partnery jen sobě rovné a nikdo je nesměl vzít do jiné služby na řemeslo.

Do města mohl kat chodit jen určenou uličkou Vykázanou nebo Nekázanou, pro nás Havlíčkovou. V kostele svatého Havla se musel spokojit s vykázaným tmavým koutkem pod kruchtou a i svátost oltářní směl přijímat jako poslední. A když kat umřel? Průvod šel před rakví, aby se nikdo nesnížil.

Josef Krám