Vyslechli si i z magnetofonu Modlitbu pro Martu a na závěr společně zazpívali českou hymnu.