Jako vždy zaměstnanci firmy a také naši klienti připravili skvělé cukroví a během jednoho prosincového dopoledne v rámci svačinové přestávky zaměstnanci přišli na kávu a cukroví a zaplacením libovolné částky za občerstvení přispívali naší neziskové organizaci. Zároveň nám umožnili prezentovat se výrobky z autorské dílny Centra Orion - nyní jsme poprvé představili mimo jiné i výrobky ze dřeva, na kterých pracovali klienti v technické dílně, jež vznikla před dvěma lety mimo jiné také využitím výtěžku z předchozí benefice. Celý výtěžek Vánočního pečení pro Orion, který činil neuvěřitelných 62 tisíc korun, byl vedením společnosti ještě navýšen na rekordní částku 125 tisíc korun.

Peníze budou využity na zřízení a vybavení multifunkční místnosti SNOEZELEN – speciální relaxační, vzdělávací a terapeutické místnosti, která působí na všechny lidské smysly, vytváří bezpečné prostředí s příjemnou atmosférou důvěry, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí představivost a zájem, dává nové podněty a zkušenosti. Předpokládáme, že Snoezelen bude využívat cca 30 klientů Centra Orion. Součástí vybavení je i nákup zařízení RAPAEL – smart pegboard. Doslovný překlad „chytrá deska s kolíky“ zcela přesně vystihuje, co toto unikátní zařízení umí - slouží k procvičování nejen motoriky, ale i pozornosti, soustředění, paměti… Umožňuje různé nastavení nejen her díky vyměnitelným deskám, ale i obtížnosti dle možností jednotlivých klientů, nechybí ani zobrazení podrobných výsledků v průběhu samotného cvičení. Jedná se o zcela novou pomůcku na trhu, přitom velmi zajímavou a motivující právě osoby s tělesným i mentálním postižením.

Děkujeme všem zúčastněným zaměstnancům rychnovské firmy nejen za tu obrovskou vlnu solidarity a podpory, ale také za příjemnou atmosféru, která vždy při této benefiční akci velmi těší nás i naše klienty, jsme nadšeni také velkým zájmem o naše výrobky. Velmi si ceníme tohoto dlouholetého partnerství a věříme, že vzájemná spolupráce je přínosem pro obě strany a že bude pokračovat i v dalších letech.

Miroslava Červinková