Na pohřeb Jana Palacha do Prahy chtěli 25. ledna 1969 odjet studenti rychnovské průmyslovky, kde jsem učil, ale také z dalších středních škol rychnovského okresu. Bylo rozhodnuto, že pojedou jedním autobusem zástupci studentů všech středních škol z okresu a s nimi i já jako pedagogický dozor. Nakonec jsem jel s nimi jen já sám. První snímky jsem pořídil u nás v Rychnově a ty další v Praze. Mezi studenty z naší školy odjeli se mnou mj. Emil Voráček a Zdeněk Novotný. Ten byl od června do srpna 1968 s Janem Palachem na studentské brigádě v SSSR. Pohřeb Jana Palacha se stal velkým protestem proti pokračující okupaci. Jan Palach byl pohřben na Olšanských hřbitovech, roku 1973 byly jeho ostatky zpopelněny a popel uložen v rodných Všetatech. Převoz proběhl tajně a narychlo, prázdný hrob byl však hojně navštěvován i nadále.

V tzv. Palachově týdnu od 16. do 22. ledna roku 1989 se konaly v Praze protestní akce, zaměřené proti komunistickému režimu, a v roce 1990 se urna s popelem Jana Palacha vrátila na Olšanské hřbitovy.

Josef Krám