Josef Rohlena se narodil v Přepychách 3. ledna 1874 v čp. 23. Vystudoval rychnovské gymnázium a pak učitelský ústav v Hradci Králové. První jeho učitelské působiště bylo v Lysé nad Labem a pak už učil jen v Praze. Věnoval se botanickému výzkumu nejen okolí svého rodiště, ale celých Čech. Nejprve své výsledky publikoval v Čelakovského Resultátech a následně ve svých Příspěvcích k botanickému výzkumu Čech. V letech 1900-1906 podnikl šest cest do Černé Hory a výsledky publikoval ve výše uvedeném Conspectu. Zemřel 26. ledna 1944 a pochován je na Olšanských hřbitovech v Praze.

Tento rok tedy slavíme tři výročí. První je 150 let od jeho narození, druhé 80 let od úmrtí a třetí pak 40 let od odhalení pamětní desky na jeho rodném domě v Přepychách.

A jak bude Rok Josefa Rohleny v Přepychách probíhat? Budou pořádány akce hlavně pro děti, ale samozřejmě i pro dospělé, zaměřené na botaniku, přírodu a její ochranu. Budou to třeba přednášky, exkurze po okolí Přepych a další příležitostné akce v období celého roku. Dozvíte se o nich na internetových stránkách Obce Přepychy, v Přepyšském zpravodaji a třeba i tady na internetových stránkách Rychnovského deníku, případně i v jeho tištěné podobě.

A první akce už proběhla. Konala se ve středu 3. ledna 2024 dopoledne u rodného domu čp. 23 v Přepychách. Zúčastnili se jí děti z místní mateřské školy i žáci zdejší školy základní. Dále pak zástupci všech výše jmenovaných subjektů, včetně místního kronikáře a majitele domu pana Rohleny. Pod pamětní desku, umístěnou ve zdi domu, byly položeny květiny a zapáleny svíčky. Zástupci jmenovaných subjektů pronesli krátké informace a všichni jsme se spokojeně rozešli. Níže se můžete podívat na několik fotografií z této zahajovací akce. A čekejte další. Budeme se těšit na vaši případnou účast.