Před čtyřmi lety hasiči založili oddíl mladých hasičů, z původních sedmi členů se tým rozrostl na současných 17 aktivních dětí. Postupně se díky kvalitní přípravě staly stálými účastníky celostátní hry Plamen a okresní ligy mládeže. Tu pořádá odborná rada mládeže při OSH Rychnov nad Kněžnou. Tam se mladým hasičům podařilo několikrát stanout na stupních vítězů. „Kromě kolektivních soutěží v rámci okresu některé děti reprezentují svůj sbor a obec dál za hranicemi svého okresu v soutěži jednotlivců a přivážejí nejedno ocenění. Za největší úspěch se dá v loňské sezóně považovat celkově druhé místo Nikol Libotovské v seriálu Východočeských stovek v kategorii dorostenek,“ připomněl hlavní vedoucí Miloš Koutný.

Jak dále uvedl, mládež podporuje hasičský sbor zejména finančně, mnohé sportovní vybavení dětem hasiči sami vyrobili. Podle slov vedoucího tvoří práce s dětmi 90 procent aktivit sboru.

K dalším aktivitám přispívají soutěžní družstva mužů a žen. K aktivitám sboru samozřejmě přispívají i družstva mužů a žen. V loňském roce obě družstva vyhrála okrskovou soutěž a zúčastnila se okresního kola v požárním sportu. Pro ženy to byla vůbec první účast na takové soutěži, družstvo mužů skončilo na výborném 3. místě z více než deseti soutěžních družstev. „Ženy soutěží poslední tři roky, tradice mužů je od roku 1990, kdy se probojovali na krajské kolo v požárním sportu. O sedm let později bylo založeno družstvo mladých mužů, které se zúčastňovalo pravidelně Podorlické ligy další tři roky,“ upřesnil starosta sboru Jiří Kaplan. Podle slov hasičů by přivítali další mladé zájemce o soutěžní činnost.

Hasiči sami pořádají nebo se aktivně podílejí na řadě klasických akcí v obci, například vítání jara s ochutnávkou domácích výrobků, pálení čarodějnic, dětském dni, letním stanování na návsi nebo rozsvěcení stromku spojeného s vánočním jarmarkem. S obcí spolupracují při udržování požární nádrže a veřejných prostor obce, které celoročně využívají ke své činnosti. Jsou ochotnými pomocníky při dalších činnostech a pracích na území obce. Pečují o historickou techniku v podobě motorové stříkačky Stratílek z roku 1935, která byla poprvé využita k zásahu o dva roky později. Příští rok hasiči z Rájce oslaví 110 let trvání. Obec Rájec patří pod Obecní úřad Borovnice. Podle hasičů si vycházejí vzájemně vstříc a za dosavadní spolupráci a podporu upřímně děkují.

Věra Nutilová