Paní učitelky opět nezklamaly a vymyslely zcela nové prostředí pro betlém. Tentokrát se odehrával v pekárně. Děti zpívaly české koledy, ve slovenštině nastudovaly píseň Vo vianočnej pekárni, a to vše doprovodily hrou na hudební nástroje.

Ve škole byl také den otevřených dveří, komentované prohlídky a školní kavárna, kde si lidé mohli odpočinout a popovídat si. Byl to krásný vrchol adventu, který si ve škole opravdu užíváme.

Velké poděkování patří všem pedagogům a dobrovolníkům, kteří se na organizaci akce podílejí.

Jitka Kadrmasová