Josef Žižka odtud takto poprvé navázal rádiové spojení s Anglií 19. 4. 1944. Podél cestičky od FAB ke Kauflandu je to takto připomenuto.

Připojuji, že Česko-skotská charita Czech Memorial postavila ve skotském Arisaigu pomník stovkám československých vojáků, kteří tam prošli (i členové Baria) výcvikem Special Operations Executive a v odvážných akcích v týlu nepřítele na území obsazeném Němci i v bitevním nasazení na frontě se zasloužili nejen o osvobození své vlasti, ale i o naši svobodu. Jeho autorem byl Josef Vajce, který vytvořil např. sochy Johanna Keplera a Tychona de Brahe v Praze, J. Á. Komenského v Berlíně, T. G. Masaryka v Užhorodě, TGM a M. R. Rastislava Štefánika v Košicích.

Za vybudováním tohoto pomníku stál Paul Millar, honorární generální konzul České republiky v Edinburghu.