Piaristické gymnázium v Rychnově nad Kněžnou bylo založeno v roce 1714 zásluhou Norberta Leopolda Libštejnského z Kolowrat. Vyučoval zde řád piaristů, který na území českých zemí působil od roku 1631. Výstavba koleje piaristů byla dokončena až roku 1724, do té doby probíhalo vyučování v prostorách rychnovského zámku.

Při tvorbě učebního plánu se nechal řád inspirovat Jezuity. Zpočátku mělo gymnázium pouze tři třídy gramatikální, ale v roce 1768 bylo povýšeno na pětitřídní ústav, když se doplnily dvě vyšší třídy (poetikou a rétorikou). Od roku 1849 se na gymnáziu začalo vyučovat v českém jazyce.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou