Setkání se konalo ve zcela zaplněné kapli Proměnění Páně. Na závěr zazněla stejně mile přijatá píseň Dudy v Edinbourgu.

Koncert Prausova pěveckého sboru se sestrami Dimmerovými.

Josef Krám