Homole se nachází mezi obcemi Borovnice a Lhoty u Potštejna, uprostřed kříže vytvořeného průsečíkem přímek z města Rychnov nad Kněžnou do Chocně a z Kostelce nad Orlicí do Ústí nad Orlicí. Původně zde prý stával hrad, který dobyl Karel IV. při bojovém tažení proti Mikulášovi z Potštejna. Na konci 17. století tu vznikl, díky hraběnce Terezii Eleonoře Ugarte, poutní areál.

Ekonomická olympiáda on-line.
Studenti obchodní akademie se úspěšně zúčastnili Ekonomické olympiády

Jádrem celého komplexu je raně barokní kostel Panny Marie Bolestné, kolem kterého se rozprostírá hřbitov. Hraběnka, vdova po španělském generálovi Ugarte, cítila povinnost přivést v době vrcholící rekatolizace také své poddanéna „správnou víru“, proto se rozhodla vybudovat na svém panství svatyni, která by se stala poutním místem.

Před 103 lety vyhořelo rychnovské piaristické gymnázium.
Před 103 lety vyhořelo rychnovské piaristické gymnázium

U poutního místa jsou největším unikátem svaté schody na svahu návrší. Tvoří je 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel postavených přesně podle růžence – oblíbené katolické motlitby, která se v různých cyklech opakuje. Počet schodů a odpočívadel je stejný jako počet Zdrávasů a Otčenášů ve Velkém růženci. Poutníci, kteří přicházeli z dalekého okolí, tak mohli stoupat po schodech a odříkávat modlitby. Na každém jednotlivém schůdku se modlili Zdrávas Maria a na odpočívadle Otčenáš, to vše na kolenou. Schodiště je po obou stranách zdobeno dvojicemi soch svatých z dílny litomyšlských sochařů, nahoře je zakončeno branou na hřbitovní návrší, kterou po stranách lemují malé kaple z roku 1703.

Kunštátská kaple
Na hlavním hřebeni Orlických hor se nachází tajemný solitér Kunštátské kaple

Za kostelem najdete klečící sousoší sv. Jana Nepomuckého a Václava. V roce 1778 ještě komplex doplnila kostnice se zvonicí. Kromě poutního místa dala hraběnka Ugarte na vrcholu kopce také zbudovat první českou školu v tomto kraji.