První zastavení pojízdné učebny se uskutečnilo před nedávnem v Náchodě. Ve speciálně upraveném a moderními technologiemi vybaveném nákladním automobilu mohli žáci pod vedením zkušených lektorů pracovat s technologiemi jako je 3D tisk nebo virtuální realita.


Smyslem projektu je propagovat technické vzdělávání a moderní technologie. Chtěli bychom také tímto projektem motivovat žáky ke studiu technických oborů a řemesla. Dalším cílem je naplno využít to, že jsme mobilní, a tudíž můžeme dorazit i do škol, které jsou například vzdálenostně odloučené od krajských měst, či jsou jiným způsobem znevýhodněné a současné informace o věcech jako jsou 3D technologie nebo virtuální realita a umělá inteligence se do těchto škol zpravidla nedostávají. Na projektu se podílí přední odborníci na nové technologie a moderní vzdělávací metody.


Pojízdná učebna svou cestu pro Královéhradeckém kraji zakončí ve čtvrtek v Deštné v Orlických horách a v pátek Jaroměři.


Tomáš Hamberger, zakladatel projektu