Zprvu šlo a jde o profesní kvalifikace (tedy dílčí zkoušky, kterým předcházejí konzultace ve škole), po jejichž úspěšném složení zájemce získá celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci a může pak vykonat závěrečné zkoušky a získat výuční list v oboru Strojní mechanik nebo Obráběč kovů.

V letošním školním roce škola jako jediná autorizovaná osoba v celé ČR nabídku profesních kvalifikací ještě rozšiřuje o maturitní obory, tedy o profesní kvalifikace, které pak zájemcům umožní vykonat maturitní zkoušku v oboru Mechanik seřizovač nebo Mechanik strojů a zařízení. Úspěšní absolventi těchto kvalifikací i následné maturitní zkoušky jsou plně kvalifikovanými pracovníky, kteří se hravě uplatní v dnes tak potřebných strojírenských oborech.

Závod na saních rohatých v Orlickém Záhoří.
/FOTO/ V Záhoří svištěly rohačky. Na mezinárodním závodě bojovalo 43 posádek

Všem absolventům nabízených profesích pak škola ještě poskytuje tzv. EUROPASS, který zajišťuje platnost získané kvalifikace v celé EU. Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška tak profesními kvalifikacemi pomáhá uchazečům všech věkových kategorií získat středoškolské vzdělání a najít lepší uplatnění na trhu práce v oblasti automatizace výroby podporované CNC programováním.

Jana Melicharová, SŠ – PVC Dobruška