Pořadatelem události byl Klub hradeckých modelářů při Juniorklubu Hradec Králové. Na místě bylo vystaveno 940 soutěžních modelů mimo jiné od modelářů z Česka, Slovenska a Polska. Tradičně se soutěžilo ve speciálních a tematických kategoriích. Nechyběly besedy s piloty vrtulníků Mi-24 hind a AH-1 Cobra, ale i další doprovodný program.

„Hradecký Lev se koná v Hradci Králové v nepravidelných intervalech přibližně od sedmdesátých let minulého století. Klub nejprve fungoval při ZVÚ Hradec Králové a poté při 10. letecké armádě a KPM 173. V novodobé historii se tato soutěž koná pravidelně od roku 2004 kromě dvou covidových let. Letos se tedy jednalo o její sedmnáctý ročník. Určena jenejen modelářům, ale také návštěvníkům se zájmem o plastikové modelářství nebo o historii techniky,“ řekl Jiří Sofilkanič, spolupořadatel programu.

Pořadatelé se snaží rozšířit povědomí o tom, že nejen v krajském městě, ale také jinde existují kluby, do nichž mohou rodiče přihlásit své děti. Podpořit je v manuální zručnosti např. při slepování modelu, který si potom mohou doma vystavit. U některých z nich může tato činnost prohloubit zájem i o historii letectví, protože většina modelů má historické předlohy. Vystaveny byly plastikové modely od ponorek, lodí, aut, bojové techniky, figurek, diorama, modely raket a kosmických stanic. Kluby a modeláři udržují osobní přátelství. Vzájemnou podporou je návštěva soutěží ostatních klubů. Pořadatelé chtějí usilovat o případné propojení nebo partnerství jednotlivých klubů.

A bude se tato akce konat znovu? „Po dvouleté pauze můžeme toto jen těžko předvídat. Nejspíše budeme nuceni hledat pro její konání finančně dostupnější prostory. Pokusíme se oslovit Magistrát města Hradec Králové, ale i Královéhradecký kraj, případně se pokusíme najít finančního partnera, který akci podpoří,“ doplnil Jiří Sofilkanič. 

(ež)