Mnozí z nás si ještě pamatují, když před řadou let o Vánocích při zpěvu České mše vánoční J. J. Ryby v kostele Nejsvětší Trojice v Rychnově nad Kněžnou zaujal posluchače nádherný vyzrálý hlas basového sóla skuhrovského rodáka a dlouholetého sbormistra Jaroslava Ehla. Nechce se ani uvěřit, že v polovině dubna oslaví již 100. narozeniny.

Ve své hlavní profesi pracoval jako učitel, později ředitel základní školy. Se sborovým zpěvem začal v polovině minulého století v tělese českých učitelů a potom ve smíšeném sboru českého učitelstva u prof. J. Plavce. V letech 1963 až 2006 vedl smíšený Prausův pěvecký sbor v Rychnově nad Kněžnou, který v roce 2018 oslavil 150. výročí svého vzniku a jehož členkou byla dlouhou dobu také jeho manželka Anna. Do roku 2009 v něm ještě působil v řadách zpěváků-basistů.

Nejde vyjmenovat bohatou řadu jeho dirigentských a pěveckých výkonů, stačí zavzpomínat z historie rychnovského sboru nejen na účasti v regionálních soutěžích, ale i například na nezapomenutelné provedení Rybovy mše v hradecké filharmonii spolu s dalšími čtyřmi sbory, na které “prausáky“ dobře připravil. Byl ve své práci vždy náročný, ale také laskavý a inspirativní.

Unie českých pěveckých sborů na náš návrh udělí Jaroslavu Ehlovi k životnímu jubileu Cenu Bedřicha Smetany a rozšíří tak řadu uznání, jimiž byl v minulosti vyznamenán, ať už to byla Cena F. M. Pelcla a Zlatý odznak Města Rychnova nad Kněžnou, Čestné uznání UČSP 2001, Zlatý odznak UČPS s granáty, Cena prof. PhDr. J. Plavce, DrSc. v roce 2006.

Hlasivky prý leží na dráze nervů procházejících kolem srdce. Určitě je to pravda, protože kdo jednou propadne kouzlu zpívání, je to láska na celý život. Jaroslav Ehl je toho příkladem. Dodnes je jeho nejmilejším požitkem poslech vokální hudby. Přejeme mu, aby se ještě dlouho mohl těšit z blízkosti své rodiny a z tónů, které vždy naplňovaly značnou část jeho tvořivého života. A těšíme se, že si zase společně s ním zazpíváme při našich tradičních oslavách, až bude opět dovoleno si tímto způsobem předat tu “nejkrásnější duševní nákazu“.

Členové Prausova pěveckého sboru Rychnov