Ocituji o ní z Památníku divadelní jednoty Tyl v Rychnově, vydaného roku 1902: "V popředí opony zastoupeny dobře volenými karakteristickými figurami rolnictví i rybářství, lesnictví i hornictví, řemesla i domácnost, v pozadí pak na návrší v ladné skupině zříš musy českých uměn."

Zkusme její obraz porovnat s Poláčkovým podáním v jeho Okresním městě: "Na oponě byly velmi pestrými a určitými barvami vymalovány výjevy ze života starých Slovanů. Jeden Slovan v úboru havíře právě vylézal z jámy s rozsvíceným kahanem. Na okraji opony ořezával vinař révový keř. Baculaté děcko se snažilo dosáhnouti hroznu. Malíř s velkou rozhodností vymaloval pahorek, na němž tančily dívky, oděné v jemné řízy, kolem hliněné modly. Stařec s načechraným vousem hrál jim k tomu na varyto. Byly to důkladné obrazy, malíř nevynechal žádnou podrobnost."

V polovině 20. století tehdejší vedení Osvětového domu ji dalo svěsit. Později se ji podařilo zachránit a uložit v Okresním muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Josef Krám