Do krásně vyzdobené klubovny se sjeli delegáti za všech základních organizací okresu, kteří projednávali důležité otázky jak ze své činnosti, tak ve spojitosti se celospolečenskými zájmy. Vážnost celého jednání potvrdila i přítomnost předsedy ČZS z Prahy pana Stanislava Kozlíka.

Vystoupení dětí z mateřské školky a žáků ze Základní školy v Častolovicích navodilo velmi příjemnou atmosféru. V hlavním referátu byla hodnocena nejen práce za uplynulé pětileté období, ale také vytýčení cílů na další roky. Rozvíjet a popularizovat zahrádkářskou činnost, podílet se na tvorbě a ochraně životního prostředí, krajinného vzhledu a vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek svých členů, byl hlavní úkol pro nastávající období.

Významným bodem jednání bylo vystoupení předsedy ČZS, který vysoce ocenil práci rychnovských zahrádkářů a okresní organizaci od Republikové rady předal za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí Zlatou medaili. Je to nejvyšší svazové ocenění. Dále byla předána bronzová medaile Janu Šolcovi ze ZO ČZS Pohoří a Čestné uznání od Republikové rady ČZS paní Blance Čiháčkové ze ZO ČZS Dobruška - Třešňovka.

Důležitým bodem jednání byla volby nové Rady ÚS ČZS, kde má každá organizace své zastoupení, déle třináctičlenné Představenstvo a kontrolní skupiny. Předsedou a delegátem na 3. Sněm ČZS byl zvolen Josef Helmich.

V diskusi pak zazněla celá řada připomínek jak kritických, tak ke zlepšení činnosti a spolupráci. Řídící konference tajemník ÚS ČZS Ing. R. Filip na závěr poděkoval všem funkcionářům, kteří v minulém období aktivně pracovali, a nově zvoleným popřál mnoho úspěchu v záslužné práci. Po více než tříhodinovém jednání byla úspěšná konference ukončena.