V pilotním vzdělávacím programu nevládní organizace JA Czech – Podnikatelská akademie – získali mnozí účastníci své první zkušenosti a poznatky ze světa soukromého podnikání. „Cílem projektu je seznámit žáky, kteří se brzy budou rozhodovat o dalším studiu a své profesi, se všemi faktory podnikání. Aby měli představu, jak se zakládá a tvoří firma, zdokonalili se ve finanční gramotnosti, lépe prohlédli výhody i nevýhody podnikání a mohli si uvědomit, zda by jim forma samostatného podnikání vyhovovala i v budoucnosti,“ uvedl za organizátory Martin Smrž, ředitel JA Czech, která se věnuje vzdělávání dětí na českých školách od roku 1992.

Každým ze tří projektových dnů provedlo žáky osm zkušených mentorů z praxe. V první části účastníci pronikli do metodiky, jak zjistit své možnosti a připravit se na podnikání (Lean Canvas), druhý díl byl věnován teorii podnikání, chodu firem a jejich oddělení zevnitř. Závěrečný den děti soutěžily s vlastními podnikatelskými plány a jejich prezentací před odbornou porotou v čele se starostou města Rokytnice Petrem Hudouskem. „Akce se uskutečnila za přísných hygienických podmínek a testování, dbalo se na práci studentů ve skupinách vlastní třídy a jedné školy. I proto si ohromně vážíme velkého zájmu rychnovských škol a především dětí, které prokázaly výborné logické myšlení, všeobecný i ekonomický přehled, kreativitu a chuť tvořit vlastní projekty. Nové zkušenosti a vědomosti z programu se jim budou hodit nejenom v případě podnikání, ale i v životě,“ dodal Martin Smrž.

Eliška Crkovská