Porota soutěže byla složena z 8 členů: Dagmar Honsnejmanová (Knihovna Mokré), Pavel Suchan (Česká astronomická společnost), Vladislav Slezák (Hvězdárna Žebrák), Petr Komárek (Hvězdárna b. A Krause Pardubice, DDM ALFA, odl. pracoviště DDM DELTA Pardubice), Pavol Rapavý (Slovenský zväz astronómov), Daniela Rapavá (uznávaná fotografka fyzikálních jevů), Tomáš Slovinský (uznávaný fotograf a popularizátor astronomie) a Petr Horálek (Fyzikální ústav v Opavě, fotograf a popularizátor astronomie). S ohledem na počet snímků a jejich specifikace si porota vyhradila právo vytvořit 6 samostatných kategorií podle věku, typu díla a regionu. V závěru byly uděleny podle nejvyššího počtu hlasů ceny pro Absolutní vítěze a Cena veřejnosti.

Kategorie I. – Fotograf/ka do 13 let

Fotografická kategorie od 8 do 13 let. Soutěžilo celkem 19 snímků.

1. místo: „Zlatý déšť“ – Barbora Horáková (11 let) 2. místo: „Mléčná dráha“ – Gabriel Koky (13 let) 3. místo: „Ohnivý západ slunce“ – Štěpán Vaníček (12 let)

Kategorie II. – Fotograf/ka do 18 let

Fotografická kategorie od 14 do 18 let. Soutěžilo celkem 10 snímků.

1. místo: „Planéty roku 2020“ – Tadeáš Valent (18 let) 2. místo: „Okno do nekonečného vesmíru“ – Daniel Kurtin (16 let) 3. místo: „Večerní procházka“ – Tereza Roštlapilová (16 let)

Kategorie III. – Výtvarník/ice do 6 let

Výtvarná kategorie od 4 do 6 let. Soutěžilo celkem 12 děl. Na 3. místě se s totožným počtem bodů umístily hned dvě práce.

1. místo: „Raketou na Měsíc“ – Vojtěch Moravec (6 let) 2. místo: „Pozdrav z vesmíru“ – Alžběta Hovorková (6 let) 3. místo: „Průzkum vesmíru“ – Vojta Pilný (6 let) 3. místo: „Průlet vesmírem“ – Eliáš Brich (6 let)

Kategorie IV. – Výtvarník/ice do 11 let

Výtvarná kategorie od 7 do 11 let. Soutěžilo celkem 36 děl. Porota si vyhradila právo vyhlásit 5 nejlepších míst.

1. místo: „Nebeské divadlo“ – Lenka Leňková (11 let) 2. místo: „Vesmírny poriadok“ – Elisabeth Szabo (8 let) 3. místo: „Nekonečný vesmír“ – Tereza Mňuková (10 let) 4. místo: „Černá díra“ – Adam Voborník (10 let) 5. místo: „Souhvězdí“ – Laura Tichá (10 let)

Kategorie V. – Výtvarník/ice do 18 let

Výtvarná kategorie od 12 do 18 let. Soutěžilo celkem 15 děl. Porota si vyhradila právo vyhlásit 5 nejlepších míst.

1. místo: „Vesmír vo vlasoch“ – Ema Bálintová (12 let) 2. místo: „Polární záře“ – David Neděle (13 let) 3. místo: „Vesmírné nekonečno“ – Zuzana Toucová (17 let) 4. místo: „Vesmírné jaro“ – Zuzana Čábelková (16 let) 5. místo: „Modrý Měsíc“ – Šimon Franc (15 let)

Kategorie VI. – Cena pro čtenáře knihovny

Knihovna U Mokřinky si vyhradila právo ocenit své čtenáře zvláštní cenou bez pořadí umístění.

„Raketou na Měsíc“ – Vojtěch Moravec (6 let) „Vesmírné nekonečno“ – Zuzana Toucová (17 let) „Vesmírná souhvězdí“ – Magdalena Jílková (12 let) „Prozkoumávání nových zákoutí vesmíru“ – Jiří Touc (14 let) „Rozkvetlé nebe“ – Tereza Francová (9 let)

Čestná uznání 1. „Helenčina raketa“ – Helena Kapounková (4 roky) 2. „Honzíkova raketa“ – Jan Kapounek (6 let)

Ceny veřejnosti a Absolutní vítězové

Neboť se v soutěži sešly fotografie a výtvarná díla, jsou letos jak Ceny veřejnosti, tak Absolutní vítězové po dvou – vždy v dané oblasti jeden. Celkem 39 hlasujících z řad veřejnosti (zaslali celkem 238 hlasů) ohodnotilo jako:

· nejlepší fotografii „Okno do nekonečného vesmíru“ od Daniela Kurtina (18 let)

· nejlepší výtvarné dílo „Domov“ od Adama Bretšnajdera (15 let).

Absolutní vítězové byli vybráni na základě výsledného počtu bodů získaného nasčítanými hlasy od jednotlivých porotců. Ti určili absolutní vítěze následovně:

· nejlepší fotografii „Planéty roku 2020“ od Tadeáše Valenta (18 let)

· nejlepší výtvarné dílo „Vesmír vo vlasoch“ od Emy Bálintové (12 let).

Knihovna Mokré