Událost pořádal Spolek seniorů z Opočenska.

Pohádková chaloupka Džbánov u Voděrad.
FOTO: Pohádková chaloupka ve Džbánově září do tmy tisíce světýlky

Za fotografie děkujeme Míle Rohlenové.