Celá soutěž se konala ve dvou počítačových učebnách v nové budově pro odborný výcvik v areálu školy v Dobrušce. Programovalo se v počítačovém programu SolidCAM, který slouží k programování CNC obráběcích strojů a který používají studenti běžně při výuce. V něm pak měli v daném časovém úseku vytvořit software pro výrobu soutěžního dílu, který by šlo realizovat v samotné výrobě. A že to nebylo jednoduché, o tom svědčilo ticho a hluboké soustředění, které bylo vidět ve tvářích všech zúčastněných. V době, kdy reprezentanti jednotlivých škol měřily své síly u počítačů, si vedoucí družstev, což byli učitelé vyučující právě program SolidCAM, prohlédli nejnovější školní budovu pro odborný výcvik, kterou v Dobrušce mají. Mohli tak vidět vláknový laser, pětiosé CNC pracoviště a jako bonbónek roboty KUKA zapojené do simulované výrobní linky. V závěru pak ředitelka firmy SolidVision Joanna Krup ve svých slovech připomněla, že je důležité pořádat takovéto soutěže, které vedou studenty k soutěživosti a k porovnání si znalostí. Tady totiž ještě mohou dělat chyby, ale v praxi, kam se pak dostanou po studiu, už chyby dělat nemohou. Nové moderní technologie totiž chyby nepřipouštějí.

Masopust v Albrechticích nad Orlicí.
OBRAZEM: Masopust řádil v Albrechticích nad Orlicí. Obec rozveselilo 70 maškar

Ředitel školy Vladimír Voborník už jenom soutěžícím poděkoval za bezproblémový průběh celé soutěže a pozval všechny na příští rok k dalšímu ročníku. Při vlastním vyhodnocení soutěže už nebylo podstatné, kdo vyhrál, neboť vyhráli všichni. Všichni totiž alespoň na chvíli porazili složitost doby, která nás dnes obklopuje. A aby celá soutěž zdárně proběhla, k tomu ještě přispěla SPŠ, OŠ a ZŠ z Nového města nad Metují, která pro všechny účastníky připravila velmi chutné občerstvení.

Jana Melicharová, SŠ-PVC Dobruška