Vzácnou přírodní nádheru potkáte nedaleko Českého Meziříčí. Rezervaci tvoří slatinné louky a lužní les, rozkládající se u říčky Dědiny. Roste zde habrobukový les s řadou chráněných rostlin a česnek medvědí tu tvoří husté koberce spolu s bledulemi a podléškami.

Zajímavosti
Při mykologickém průzkumu roku 1999 zde byly nalezeny velmi vzácné druhy hub např. housenice střevlíková, parazitující na larvách střevlíkovitých brouků, mimořádně vzácná v celé Evropě.

Zajímavá je i místní ptačí fauna – při štěstí v okolí lesa můžete vidět třeba ledňáčka nebo čejku chocholatou.

Historie
V první polovině 19. století bylo území využíváno převážně jako louky a pastviny, lesy a orná půda tvořily jen menší část. Ve druhé polovině 19. století se zvětšila rozloha lesa a orné půdy. K největším zásahům do území došlo ve 20. století. Vedle dalšího zalesňování bylo přeloženo koryto Lité, velkoplošně byla v 70. letech odvodněna celá Českomeziříčská kotlina, roku 1978 začalo intenzivní využívání vodních zdrojů. Změny vodního režimu a mineralizace slatin přispěly k plošnému rozsahu rostlin.

Ideální jarní vycházka
Procházka těmito lesy právě nyní na jaře je opravdovým pohlazením pro duši – neobyčejnou lokalitu, kterou vytvářejí především bledule jarní a česnek medvědí, jinde neuvidíte.

Ivo Jež, Rychnovsko