Za obor „Obchodní akademie“ soutěžili Kateřina Holubářová, Kateřina Kolešová a Jaroslav Kaluš, za obor „Ekonomické lyceum“ Jakub Halamka, Ondřej Novák a Tomáš Sejkora. Událost pořádala Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové. Po registraci účastníků přivítala přítomné paní ředitelka v historických prostorách auly. Soutěž se skládala ze dvou částí, písemného testu z oblasti ekonomiky, účetnictví a práva psaného na počítači, a scénky na téma zhoršených epidemiologických podmínek v České republice v souvislosti s covid-19, kdy tři společníci provozující restauraci a penzion a mají řešit své podnikání. Na přípravu scénky měli studenti jednu hodinu a poté realizaci zadaného tématu prezentovali před komisí složenou z odborníků z praxe. Soutěže se účastnilo 11 týmů z ekonomicky zaměřených středních škol Královéhradeckého kraje.

Putování po Českém ráji za Riegrovou stezkou.
Kam na výlet? Navštivte kuriózní Riegrovu stezku a netradiční hydroelektrárnu

Naši studenti oboru „Obchodní akademie“ se umístili na pátém místě a jejich spolužáci z oboru „Ekonomické lyceum“ na místě osmém. I když studenti litovali, že se nenominovali do celostátního kola, skvěle se vypořádali se zadanými úkoly, vyzkoušeli si týmovou práci a získali cenné zkušenosti a také motivaci k dalšímu studiu. Celý den vládla na hradecké obchodce příjemná atmosféra.

Za zúčastněné týmy Kateřina Holubářová a Tomáš Sejkora