Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí má za sebou významný krok směrem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Společně s partnerskými školami z Rumunska, Itálie, Portugalska, Turecka a Irska se zapojila do dvouletého projektu Go Green against Climate Change v rámci programu Erasmus+. Tímto projektem navážeme na projet CCC - Cooler Climate Challenge, který jsme ukončili letos a byl zaměřen na R-aktivity: Recycling, Reducing and Renewing and Reusing.

Dvouletý projekt Go Green against Climate Change, jehož cílem je bojovat proti změně klimatu a podporovat udržitelný rozvoj, je výzvou k aktivnímu přístupu žáků a učitelů školy. Zahraniční spolupráce a výměna zkušeností s partnerskými zeměmi představuje pro naše žáky obrovskou příležitost rozšířit si obzory a pochopit, jak může jejich každodenní chování ovlivnit celosvětový problém jako je změna klimatu. Zahrnuje různé aktivity, jako jsou workshopy, semináře, výměny žáků a učitelů, online aktivity, které jsou zaměřeny na snižování uhlíkové stopy a zlepšování udržitelnosti v našich školách i v širším společenství.

Dýňování bavilo v Kvasinách.
Za dvě hodiny více než sedmdesát výtvorů. V Kvasinách se opět dýňovalo

Název projektu Go Green against Climate Change vystihuje jeho hlavní poselství - jít společně proti změně klimatu a podporovat zelené a udržitelné řešení problémů souvisejících s životním prostředím. Projekt je dalším krokem směrem k lepší budoucnosti pro nás všechny. Naše škola je odhodlána přispět k ochraně životního prostředí a zanechat pozitivní stopu v boji proti změně klimatu.

Sledujte naše webové stránky a sociální média pro pravidelné aktualizace o průběhu projektu a našich aktivit spojených s ochranou životního prostředí.