Zároveň škola spolupracuje se zahraničními školami v Polsku, Anglii a Itálii. Naši žáci se pravidelně účastní výměnných pobytů i zahraničních praxí. V letošním školním roce jsme se rozhodli, že zažádáme jako koordinátoři celého projektu o získání grantu z projektu Erasmus+ KA229 Partnerství škol spolu se školami z Maďarska a Kanárských ostrovů. Osobní kontakty na zástupce školy jsme získali na jazykovém kurzu, kde se zároveň i zrodil nápad spolupráci zrealizovat.

A právě proto jsme na jaře tohoto roku uspořádali osobní setkání zástupců škol u nás na obchodce. Strávili jsme perný pracovní víkend se třemi učitelkami z budapešťské školy Kürt Foundation Secondary School a dvěma zástupci školy IES EI Medano z kanárského ostrova Tenerife.

Celý víkend jsme shromažďovali myšlenky a nápady k tématu ochrany životního prostředí, zejména recyklace a snižování produkce odpadů. Postupně jsme zjišťovali, že všechny tři školy jsou stejného zaměření, mají stejné cíle a vlastně i žáky. A toto úsilí se opravdu vyplatilo, protože naše žádost o grant z prostředků Erasmus+ byla kladně vyhodnocena a všechny tři školy získaly nemalou finanční podporu pro realizaci našich představ. Projekt se uskuteční v rozmezí let 2020 – 2022 a během této doby proběhne několik setkání jak učitelů, tak studentů ve všech zúčastněných zemí a budeme společně pracovat na tématu recyklace a ochrany životního prostředí.

Se zástupci škol jsme v kontaktu zatím v online prostředí, plánujeme společné kroky, žáci vytváří loga projektu a všichni doufáme, že celosvětová situace se již brzy zklidní, žáci se budou moci vrátit do školních lavic a my vám budeme moci poreferovat o výsledcích naší společné práce.

Projektový tým Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí