Přírodovědnou část zastupuje několik příspěvků. V tom prvním se už potřetí Michal Gerža zaměřuje na novinky v botanickém světě regionu. V závěru připomíná i nekrolog jedné zničené lokality. Ladislav Čepelka, jako již tradičně v tomto sborníku, přibližuje některé z maloplošných chráněných území, tentokrát rašeliniště U Kunštátské kaple. Výzkum ptáků v dobrušském parku hodnotí po 20 letech ornitolog Vojtěch Volf. Jiří Balcar z VÚLHM v Opočně prezentuje rekordy počasí, naměřené v Opočně od začátku nového milénia do současnosti. Já jsem se v krátkém příspěvku zaměřil na současné rozšíření kudlanky nábožné v regionu. V dalším krátkém příspěvku nás Jiří Rejl seznamuje s výškovými rekordy výskytu vážek v Orlických horách. V posledním krátkém příspěvku Dušan Kacálek upozorňuje na evorzní útvary v říčce Bělé, tedy na obří hrnce.

Historii regionu zde nalezneme také v několika zajímavých příspěvcích. Jiří Mach připomíná pohnutý život dobrušského rodáka Radovana Dražana, který by v loňském roce oslavil sté výročí narození. Jiří Hostinský se ve svých příspěvcích zajímá o mýto ve Vamberku, Grambovskými erbovními deskami a nesmyslnou vraždou na konci 2. světové války. Petr Hudousek přibližuje vznik české obecné a měšťanské školy v Rokytnici v Orlických horách po roce 1918. Stanislav Kupka a Pavla Žďárková představují hudebního skladatele Radima Drejsla a jeho odkaz dalším generacím.

Titulní strana sborníku PanoramaTitulní strana sborníku PanoramaZdroj: Josef Kučera

Současnost zde zastupují hlavně tři příspěvky Dagmar Honsnejmanové, která seznamuje naše čtenáře s velkým kulturním životem v malé obci Mokré. Přidal se i Martin Hovad, který představil činnost Klubu českých turistů v Českých Petrovicích za rok 2023. Se zajímavým příspěvkem přišel Ondřej Vítek, který zaujímá pohled, jak by se měl člověk chovat v přírodě.

V závěru nechybí ani nová rubrika Ze starých novin a časopisů a také pravidelný přehled nové regionální literatury.

Doufáme, že vás toto nové číslo také zaujme a se zájmem si přečtete co nejvíce příspěvků o našem krásném regionu. Můžete nám klidně vaše reakce napsat na některou z adres v tiráži. Budeme se na ně těšit. Pokud máte zájem, můžete ve sborníku také publikovat.