Pedagogičtí pracovníci budou moci pokračovat ve společném setkávání a dále se vzájemně inspirovat, ale budou mít také znovu možnost využít nabídku dalšího vzdělávání.

Logo MAP Kostelecko, Třebechovicko, Černilovsko.Zdroj: MAP Kostelecko, Třebechovicko, ČernilovskoProjekt však není jen o přímé podpoře školám, jeho nedílnou součástí je i takzvaná evaluace. Evaluátor i členové realizačního týmu neustále vyhodnocují přínos projektu i jednotlivých podpořených aktivit a jejich dopad na fungování škol, na wellbeing dětí, žáků i pedagogů. Právě díky neustálé reflexi, hodnocení a diskuzi s nejrůznějšími aktéry zapojenými do projektu, jsou členové realizačního týmu schopni reagovat na potřeby území a díky tomu cílit podporu přesně tam, kam je potřeba.

Rozjezd školního roku si studenti pochvalují.
Kostelecká akademie rozjela školní rok s Claytonem. Teď má den otevřených dveří

Velkou devízou v území je i síť vztahů, kterou se za všechny roky fungování projektu MAP podařilo vybudovat. A dá se říci, že právě společné setkávání a sdílení dobré praxe, ale i pomoc v situaci, kdy se zrovna nedaří, je věc, které si ředitelé i pedagogové v území cení nejvíce.

MAP, neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání, je projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Za MAP Kostelecko
Anna Plocková a Jan Kučera