Na tom zářijovém přivítáme ve čtvrtek 21. 9. 2023 v 16 hodin v Rýdlově vile (Novoměstská 187, Dobruška) vedoucí sociálního odboru v Dobrušce Bc. Markétu Prokešovou, která pro vás bude mít připraveno spoustu potřebných informací o různých způsobech pomoci, kterou mohou senioři, ale i lidi se zdravotním postižením využívat.

Na vás všechny, kteří přijmete naše pozvání se těší Renata se svými psími pomocníky a Petr Tojnar.