Jak si pěstovat a udržovat duševní zdraví? Můžeme žít klidně i v hektické době? Jsou dnes ještě důležité hodnoty jako: vděčnost, laskavost a moudrost? Přijďte se propojit se svou duší na netradičním povídání: Modlitba a meditace jako cesta životem. Součástí večera bude i hudba a prostor pro otázky.

Průvodcem povídání bude Juraj Jordán Dovala, český duchovní slovenského původu, biskup brněnské diecéze Církve československé husitské. Rozsáhle se věnuje psaní duchovních knih a bylinkám. Hraje a skládá folkové písničky.

Rezervujte si místo na 18. 9. 2023 v 18 hodin, tel. 604 279 847