Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, mladší ze 4. až 6. třídy, starší ze 7. až 9. třídy. V 8.00 byli všichni přítomní seznámeni s programem a průběhem soutěže. Zanedlouho poté všichni formou testů dokazovali svoje teoretické znalosti z problematiky zahrádkářské činnosti.

V druhé části pořadatelé pro všechny připravili část poznávací, která prověřila, jak se vyznají v druzích podle listí, květů, ale i plodů a semen. Bylo zajímavé pozorovat, jak žáci k této soutěži přistupují a s jakým zájmem se vypořádali se všemi zadanými otázkami a úkoly.

Po dvouhodinovém klání došlo k vyhlašování výsledků. V mladší kategorii zvítězila Viola Gottwaldová ze ZŠ Skuhrov a ve starší kategorii Lucie Kotlářová ze ZŠ Vamberk. Obě vítězky postupují do národního kola.

Ze soutěže připravené územním odborem ČZS v Rychnově nad Kněžnou pro žáky škol z Rychnovska. Vítězky L. Kotlářová a V. Gottwaldová.Ze soutěže připravené územním odborem ČZS v Rychnově nad Kněžnou pro žáky škol z Rychnovska. Vítězky L. Kotlářová a V. Gottwaldová.Zdroj: archiv pořadatelů

Na prvních třech místech v obou kategoriích žáci dostali diplom a věcné odměny. Jako pozornost každý účastník v průběhu soutěže mohl ochutnat různé pochutiny a na závěr každý obdržel sazenici rajčat.

Při celkovém hodnocení je nutno poděkovat nejen pořadatelům a odborné komisi, ale i pedagogickému sboru z výše jmenovaných škol. Vždyť prohlubování znalostí o zahrádkaření a vedení naší mládeže k lepšímu vztahu k přírodě by se mělo stát důležitým výchovným prvkem ve vývoji mladého člověka. Ti dříve narození se velmi dobře pamatují na doby, kdy při každé škole byla zahrádka a děti se na ní učili nejen poznávat, ale i pěstovat zeleninu, ovoce a květiny. V současném přetechnizovaném světě bychom neměli zapomínat na naší přírodu, která je důležitým faktorem v našem životě.