Projekt zaměstnaneckých sbírek probíhá tak, že zaměstnanci přispívají pravidelnými příspěvky ze své mzdy vybrané organizaci a automobilka veškeré vybrané příspěvky od zaměstnanců ještě navyšuje o 80 procent.

Firma je významným partnerem Centra Orion již od roku 2007. Během této více než desetileté spolupráce jsme například mohli upravit parčík před Centrem Orion, vybavit PC učebnu novými počítači, koupit speciální rehabilitační zařízení pro cvičení jemné motoriky – zpětnovazební rukavici Rapael, získat pártystan pro pořádání našich akcí apod. Tou nejzásadnější pomocí pak bylo v uplynulých čtyřech letech zapojení naší organizace právě do zaměstnaneckých sbírek, které Orionu každoročně přinášely kolem půl milionu korun. Největší část z nich byla využívána na speciální dopravu dětí s postižením ze škol do Centra Orionu na odpolední aktivity a poté na jejich rozvoz domů. Každý rok jsme najezdili více než 10 tisíc kilometrů a i díky této službě se mohli někteří z rodičů vrátit do zaměstnání. Obrovský zájem byl také o víkendové pobyty pro osoby s těžkým postižením – hlavně pro rodiče jsou tyto pobyty velkou pomocí v jejich těžkém životním údělu, protože péče o těžce postižené dítě je velmi náročná fyzicky i psychicky, navíc je nepřetržitá, a proto rodiče nemají prakticky žádnou možnost odpočinout si a načerpat síly. Každoročně proběhlo asi osm víkendovek, každá pro pět až osm osob.

Projekt zaměstnaneckých sbírek byl pro nás obrovskou pomocí, a to nejen finanční, ale i morální. Je nám velkou ctí, že se naše malá regionální neziskovka dostala i do dalšího kola sbírek, které začalo v prosinci 2019 a bude opět čtyřleté – právě dlouhodobá podpora je přitom pro nás zásadní! Díky ní můžeme plánovat dopředu a naši pomoc rodinám neomezovat kvůli nedostatku financí. Doufáme, že stejně jako v uplynulém kole nám budou nakloněni i samotní zaměstnanci automobilky – každá koruna pomáhá! Děkujeme všem, kteří se rozhodnou podpořit právě Centrum Orion. Garantujeme, že všechny příspěvky budou stoprocentně využity na konkrétní aktivity osob s handicapem.