V souvislosti se vznikem samostatného státu je ovšem nutné ocenit úsilí celé tehdejší československé společnosti a zásluhy dalších politiků, např. M. R. Štefánika, ale i českých legií působících na frontách první světové války. Tento den je oslavou a připomínkou vzniku svrchovaného československého státu uprostřed Evropy, od kterého v tomto roce uplynulo již 101 let.

Tuto významnou událost si položením věnce u obnovené sochy prvního prezidenta a osvoboditele T. G. Masaryka před budovou Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí připomněli v pátek 25. října 2019 studenti této školy.

Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí.