Distanční výuka probíhá od začátku uzavření škol s využitím programových vybavení, která využívali pedagogové a studenti již dříve. V některých předmětech se osvědčila digitalizovaná výuka v celosvětovém programu Moodle, u jiných předmětů byl preferován program Bakaláři, Techambition, Didakta, Zaviačič, Google Classroom, Skype, Videokonference Zoom a dále jsou využívána videa na YouTube, Facebook, Email. V průběhu tohoto období jsme zavedli jednotný komunikační systém Microsoft Teams.

V době nepřítomnosti žáků a studentů ve škole probíhaly přípravné práce na otevření školy maturitním a přijímacím zkouškám. Učebny byly vydezinfikovány, byly nainstalovány hygienické prostředky podle pokynů Ministerstva zdravotnictví, probíhá výmalba celé chodby v přízemí budovy školy a probíhá průběžná údržba celého areálu.

Po vydání nové vyhlášky o přijímacím řízení a maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 ze dne 7. 5. 2020 byly naplánovány následující termíny:

– konzultace k maturitním zkouškám a absolutoriím ve škole: 11. – 19. 5. a 27. – 29. 5. 2020,

– odborné praktické písemné maturitní práce: 20. – 26. 5. 2020,

– maturitní didaktické testy: 1. 6. 2020 (MAT, ANJ), 2. 6. 2020 (ČJL, NEJ, RUJ), 3. 6. 2020 (MAT+), – ústní maturitní zkoušky (předpoklad): 10. – 12. 6. 2020 (4.C), 15. – 19. 6. 2020 (4.B), 22. – 24. 6. 2020 (4.A),

– absolutoria 3.VOŠ (předpoklad): 25. – 26. 6. 2020,

– přijímací zkoušky do 1. ročníků dne 8. 6. 2020 (náhradní termín 23. 6. 2020).

Výuka 1. – 3. ročníků bude do konce školního roku, tedy do 30. 6. 2020, probíhat vzdálenou formou jako doposud.

Vzhledem k tomu, že se studenti a učitelé nemohli pokochat krásou rozkvetlých sakur, přikládáme optimistickou fotografii školy.

Václav Pavelka a Renata Čermáková