Jednotlivé panely výstavy představují výsledky dlouhodobé práce žákovských a studentských skupin na projektu. Panely přibližují příběhy lidí, se kterými se žáci v průběhu projektu setkali.

Cílem projektu Stopy totality bylo vyzvat žáky a studenty ve věku 12 až 19 let, aby sami aktivně vyhledali pamětníky a zaznamenali jejich příběhy, zachránili fotografie a dokumenty, porovnali je s dobovým tiskem a archivy. Chtěli jsme na základě jejich vlastní aktivity oživit zájem mladých lidí o studium dějepisu tím, že budou zkoumat nedávné dějiny místa, odkud pocházejí.

Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Projektu poskytl záštitu Český rozhlas. Výstavu Stopy totality si můžete prohlédnout do 31. května 2023 ve výpůjční době knihovny.

Výpovědi i dokumenty byly v rámci projektu (období od roku 1945 do roku 1965) uchovány a zpracovány samotnými účastníky především do textů, webů a panelů. Účastníci tak mj. zachránili dobové dopisy, dokumenty a fotografie, které by dalším generacím už neměl kdo popsat a dát do souvislostí. Žáci a studenti se dotkli živé historie a mj. zblízka poznali, jak mechanismus moci mění život lidí. Prostřednictvím 1. rozhovorů s pamětníky, 2. studiem místních archivních záznamů, dobového regionálního a místního tisku a 3. porovnáním s archivními databázemi a dokumenty.

Témata byla:

1. Podepiš! Pátrejte po lidech, kteří se ve vaší obci nebo městě vzepřeli nátlaku ke vstupu do komunistické strany nebo JZD. Jen pouhá existence těchto lidí a jejich další osud ve srovnání s životy těch, kteří podepsali, vykresluje dobu.

2. Slyšeli jste Svobodku? Inspirací bylo blížící se 60. výročí Rádia Svobodná Evropa. Hledejte, jak vysílání Rádia Svobodná Evropa ovlivňovalo život lidí v tehdejším Československu. Samotný poslech takzvané štvavé vysílačky byl riskantní, někteří lidé ale posílali do Mnichova i své zprávy a vzkazy a nejednou za to draze zaplatili.

3. Akce K. Tato akce Ústředního výboru KSČ byla zaměřena proti klášterům. Podle údajů České biskupské konference bylo v roce 1950 celkově zlikvidováno 247 klášterů mužských a 670 ženských. Postiženo bylo celkem 2528 řeholníků a 11 896 řeholnic.

Více se dozvíte na www.stopytotality.org.

Simona Kňourková