Každý rok během letních prázdnin vyjíždí za účelem zlepšení si jazyka a metodických kompetencí několik učitelů a zaměstnanců školy.

Několikrát se naše škola stala i partnerem v projektu Erasmus+ jiným školám ze zahraničí. V letošním školním roce jsme se rozhodli, že bychom mohli zkusit zažádat o získání grantu z projektu Erasmus+ KA1 spolu s jinými zahraničními školami a stát se koordinátorem celého projektu.

První úskalí takového projektu je sehnat partnery, což jsme zvládli, neboť jsme využili známostí, které si vytváříme každý rok účastí na zahraničních vzdělávacích aktivitách pro učitele. Během podzimu jsme začali horečnatě vyměňovat emaily, zakládat skupiny zúčastněných škol na sociálních sítích, různé informace se však nedostávaly ke všem zainteresovaným. Až jsme se v lednu rozhodli uspořádat osobní setkání všech účastníků během víkendu u nás na Obchodce.

Víkend 15. až 17. února jsme čtyři učitelky Obchodky strávily se třemi učitelkami z budapešťské školy Kürt Foundation Secondary School a dvěma zástupci školy IES EI Medano z kanárského ostrova Tenerife v pilné práci na přípravě projektu společně. Celý víkend jsme shromažďovali myšlenky a nápady k tématu ochrany životního prostředí, zejména recyklace a snižování produkce odpadů. Projekt by měl být uskutečněn v rozmezí let 2020 až 22 a během této doby by proběhlo několik setkání jak učitelů, tak studentů ve všech zúčastněných zemích – České republice, Maďarsku a Španělsku.

Práce to byla opravdu namáhavá a vyčerpávající, ale když jsme se v neděli rozcházeli, věděli jsme, že pokud by náš projekt náhodou nebyl schválen, naše spolupráce bude i přesto v budoucnu pokračovat, neboť jsme vytvořili úžasný mezinárodní tým.

Projektový tým OA Kostelec nad Orlicí