Děti pravidelně docházely, aby nacvičily své pásmo, které se neslo v duchu Vánoc. Vyrobily společnými silami krásné dárky a napekly cukroví. Děti byly skvělé, vše se jim podařilo na jedničku a senioři celé vystoupení odměnili bouřlivým potleskem. Poté děti předaly své dárky „od srdce“ a na oplátku i ony dostaly dárečky od dědečků a babiček. Všichni jsme si poté sedli ke stolu, který byl vánočně vyzdoben a pochutnávali jsme si na vánočním cukroví. Společně jsme si pak povyprávěli o různých vánočních tradicích a o tom jak senioři trávili vánoční svátky za svého mládí.

Atmosféra byla úžasná. Všichni jsme si to moc užili a čas s našimi seniory neuvěřitelně rychle utekl. Nezbývalo, než se rozloučit a popřát si mnoho zdraví, štěstí a lásky i do dalšího roku a také to, že se budeme těšit na spoustu dalších milých setkání v příštím roce.

Děti a vychovatelky z Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí Správy uprchlických zařízení MV