Letopočet vzniku kostela není znám, v 16. století byl zřejmě původní dřevěný kostel nahrazen kostelem kamenným. Stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí v polovině 18. století a její poslední opravy byly provedeny ve století minulém, kdy byl kostelu navrácen původní renesanční nádech.

Díky svému umístění nad městem v pozadí s vrcholky Orlických hor je hřbitovní kostel označován jako jeden z nejvýznamnějších krajinotvorných prvků Podorlicka.

Součástí areálu kostela je i hranolovitá zvonice s baňatou věží a bílou fasádou. Ke kostelu přísluší hřbitov s dochovanou hřbitovní zdí.

Ivo Jež, Rychnovsko