Zvláště podzimní výstava podle názoru odborníků, zápisů v kronice výstav a ohlasu návštěvníků byla největší amatérskou výstavou v České republice. Protože na ní vystavovaly mimo jiné i výzkumné ovocnářské ústavy, botanické zahrady, velkopěstitelé, devět okresů východních Čech a drobní zahrádkáři, byly expozice na vysoké úrovni a dávaly návody a inspiraci všem návštěvníkům. Na slavnostní zahájení přijížděli vysocí činitelé jak ze státních, tak svazových institucí, což potvrzovalo i vysokou společenskou úroveň. Mnoho tisíc návštěvníků odcházelo z výstaviště nejen s dobrými pocity, ale i s nákupy a klidem na duši.

Začátky výstav však nebyly jednoduché. Organizátoři potřebovali peníze na nákup materiálu, techniky, vybavení jednotlivých expozic apod. Nadšení zahrádkáři prováděli sběr železného šrotu, získávali drobné sponzory a dárce. Výstavy do roku 1995 byly místní a potom okresní. V roce 1999 na návrh Českého zahrádkářského svazu se začaly uskutečňovat oblastní výstavy s názvem Zahrada východních Čech. Postupně se nakupovaly větší stany, hangáry, oplocení. Také postavení zahrádkářského domu v roce 2005, kde zahrádkáři uhradili dvě třetiny nákladů, pomohlo organizovat větší výstavy.

Začátky pro pořadatele byly skromné. Například večer před zahájením výstavy bylo tradiční krátké posezení jen u kávy a špekáčku. Druhý den ráno pak začínala výstava. Veškerá brigádnická činnost byla zdarma. V průběhu 25 let se v pořadatelské práci vystřídaly skoro tři generace. Postupně se do přípravy zapojovalo stále více zahrádkářů, každým rokem se zvyšoval počet kvalitních vystavovatelů. Zdokonalovalo se aranžmá, odborná tematika, logistické zabezpečení a doprovodný program. Po celou dobu výstav byla dobrá spolupráce jak se svazovými organizacemi, se školami, tak s představiteli obce a se všemi vystavovateli.

Na podzim roku 2022 bylo starostou městyse naznačeno, že se podmínky pro uskutečňování zahrádkářských výstav musí změnit. Proto výbor organizace již 4. ledna 2023 podal návrh na spolupráci pro rok 2023. Teprve v měsíci únoru 2023 se uskutečnilo jednání, na kterém se v podstatě nic nedořešilo. Obdobně dopadla jednání i v měsících březnu, dubnu a květnu. Žádná smlouva o spolupráci při výstavách se neuskutečnila, obec vše odkládala.

Podstata sporu spočívala v placení poplatku za místa prodejců při výstavě. Tento spor byl řešen i odborně, kdy právník zastupující obec a právník Českého zahrádkářského svazu podali diametrálně rozlišná stanoviska. Teprve 26. června 2023 na společném jednání Rady obce a členů výboru ČZS došlo k dohodě.

Bohužel 10. července starosta zaslal návrh smlouvy o spolupráci při výstavě, který byl v rozporu se závěry posledního jednání a nerespektoval domluvu. Znovu požadoval neúměrnou výši poplatků za prodejce a další náklady, která by pořadatelům způsobila finanční ztráty. Je nepochopitelné, že starosta chtěl být spolupořadatel a současně vybírat veliké poplatky. Vůbec nebyl brán ohled na to, jakou propagaci výstavy dělají, jaké úsilí musí být vynaloženo pro úspěšnou výstavu. Na základě těchto faktů se výbor ZO ČZS Častolovice rozhodl ukončit veškerou výstavní činnost v Častolovicích.

Je nám líto tohoto rozhodnutí, protože na pětadvacetiletou výstavní činnosti zůstanou jen vzpomínky a dokumenty. Výbor nemůže organizovat akci, která je předem prodělečná, při které nelze zajistit kvalitní doprovodný program a kvalitní exponáty. Tímto se omlouváme všem návštěvníkům, vystavovatelům a prodejcům, kteří rádi přijížděli do Častolovic a všichni dohromady vytvářeli krásnou atmosféru. Je veliká škoda, že svátek všech zahrádkářů a milovníků přírody se již nikdy neuskuteční.