Rozvité květy jsou každoročně předzvěstí probouzející se přírody. Vyhlášené koberce květin vždy obdivuje množství návštěvníků.

Kostelecký park je jedním z dendrologicky nejvýznamnějších parků ve východních Čechách. Nachází se tu mnoho významných stromů a dendrologických rarit. Je také jediným chráněným parkem v kategorii přírodní rezervace v regionu Orlických hor a Podorlicka.

Park u Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je navíc jedinou rezervací bývalého okresu východních Čech vyhlášenou za účelem ochrany vzácných druhu ptáků. Patří k nejstarším rezervacím Orlických hor a Podorlicka a je ukázkovým příkladem chráněného území na okraji městské zástavby.

P. J., Kostelec nad Orlicí