Téma V zajetí vesmíru se dá vnímat velice rozmanitě. Příroda kolem nás, momentky s hvězdným nebem, západy a východy, roztodivné mraky, ale i nápadité vyjádření vlastního chápání vesmíru – to vše a určitě mnohem více si můžete představit pod tématem nejnovějšího ročníku tradiční populární mokerské fotosoutěže. Pochopitelně se nabízí zapojit se do soutěže s nějakým astrofotografickým úlovkem, k čemuž budou v soutěži určeny samostatné kategorie.

Vesmír ale není jen o hvězdách a planetách: pro některé jsou to krásné zážitky v přírodě, bouřky, pohledy do vody… ale samozřejmě v tématu nekonečného vesmíru nesmí chybět ani exotické objekty jako galaxie, černé díry, pestrobarevná oblaka mlhovin.

V mysli jistě vytane cestování vesmírem i časem. Ve všech případech záleží na vlastní fantazii a vztahu k vesmíru kolem nás. Hodnotí se totiž hlavně originalita, ale i vzácnost (ať už úkazu či dění kolem vás). Zapojit do soutěže se mohou, jak mladí fotografové, tak i mladí umělci – kreslíři, malíři nebo mladí počítačoví grafici. Soutěž je opravdu pro všechny fotografy i umělce.

Světelné znečištění, které nás okrádá…

Tématem letošního ročníku je opět i palčivý problém světelného znečištění. Už několik desítek let ekologové, astronomové, ale i řidiči či běžní obyvatelé přesvětlených měst narážejí na problémy spojené s přemírou umělého osvětlení. Světelné znečištění negativně ovlivňuje naše zdraví, noční druhy zvěře, komplikuje na některých místech i dopravu a neposledně nás připravuje o krásu hvězdné oblohy.

Více o světelném znečištění se každý může dozvědět v dokumentárních filmech Hledání ztracené tmy nebo Vo svetle noci. Podrobnosti jsou také na stránce www.svetelneznecisteni.cz. Fotografové se v rámci soutěže mohou zapojit se snímky ukazujícími na tento problém, ale také na jeho možné řešení. I tady se meze nekladou, může jít o obrázky přesvětlených měst, snímky správného osvětlení, snímky noční zvěře atd.

Knihovna slaví 135 let!

Soutěž také jednou kategorií připomene významné výročí založení mokerské knihovny.

V roce 2024 slaví Knihovna U Mokřinky 135 let od svého založení, a to významným pedagogem, spisovatelem, překladatelem (např. Karla Maye), a vskutku renesančním člověkem Emilem Musilem-Daňkovským. Novodobý název knihovny je podle královny bludiček, Mokřinky, která s dalšími bludičkami žije v místních mokřinách, jak dokládají i zprávy z mokerské kroniky. Po jejich postupném vysušování se některé vypravily i do vesmíru, kde hledají svůj nový domov. Bludičky je potřeba nalézt, zjistit vždy její jméno, v které části vesmíru byla nalezena, důvod hledání nového domova, případně další informace o ní.

Vybrané bludičky budou zpracovány do katalogu, který vyjde jako publikace k výročí knihovny. Kresby a malby musí být proto dostatečně výrazné, aby se do ní daly naskenovat v dobré kvalitě.

Do kdy se zapojit? Soutěž probíhá do 31. srpna 2024 a na účastníky již teď čekají pěkné ceny, které dodali partneři soutěže (viz níže). Hodnotit se bude v několika kategoriích, jednak podle typu díla (fotografie, kresby či malby, díla v grafických programech) a také podle věku účastníků. Hodnotit bude porota složená ze zástupců pořadatelů a ta si vyhrazuje právo určit přesné kategorie podle typu zaslaných děl. Těšíme se na zajímavá díla, která si budete moci prohlédnout na stránkách soutěže.

Základní kategorie

· V zajetí vesmíru očima dětí (do 17 let včetně)
· V zajetí vesmíru očima dospělých (od 18 let výše)
· V zajetí vesmíru očima mladých astrofotografů (do 15 let včetně)
· V zajetí vesmíru očima dospělých astrofotografů (od 16 let výš)
· Světelné znečištění, které nás okrádá o pohledy do vesmíru…
· Bludičky v zajetí vesmíru (od 7 let výše)

Porota si vyhrazuje právo vytvořit další kategorie a podkategorie podle věku i podle typů a počtu děl došlých do soutěže.

Podmínky:

· Každý může zaslat nanejvýš 1 fotografii případně 1 grafické dílo (kresba, malba, grafika).
· Do soutěže NEBUDOU ZAŘAZENA výtvarná díla generovaná umělou inteligencí (tedy grafické dílo nesmí vzniknout zadáním textového pokynu do AI generátoru jako například Jasper Art, Firefly, Dall-E, Midjourney, Nightcafe, Deep Dream Generator a podobně).
· Zasláním přihlášky dává účastník (či jeho rodiče) souhlas s evidencí osobních údajů a k prezenci zaslaných dokumentů na webových stránkách obce a knihovny v Mokrém, partnerských webových stránkách a v médiích.
· Požadavky na obrázky: čtvrtka A4 – techniky malování barvami, pastelkami, koláže, kombinace s fotografiemi, kresba uhlem, pastely apod. Dílo lze přeskenovat a zaslat emailem nebo zaslat fyzicky (upřednostňujeme z důvodu vystavení děl), na adresu Knihovna U Mokřinky, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí. V obou případech je třeba přiložit vyplněný formulář. · Přihláška fotografie je povinná – ke stažení zde: Přihláška FOTOGRAFIE 2024 · Přihláška fotografie „Světelné znečištění“ je povinná – ke stažení zde: Přihláška FOTO SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ 2024 · Přihláška obrázku či grafického díla je povinná – ke stažení zde: Přihláška OBRÁZEK 2024 · Přihláška obrázku či grafického díla BLUDIČKA je povinná – ke stažení zde: Přihláška OBRÁZEK BLUDIČKA 2024
· Přihlášky je nutné pečlivě vyplnit a zaslat pouze ve Wordu, abychom si do nich mohli psát poznámky. Případně zkopírovat do e-mailu.
· Fotografie a obrázky zaslané e-mailem je nutné popsat jménem soutěžícího.
· Obrázky zasílané poštou je nutné vzadu popsat jménem soutěžícího, věk, adresa a název obrázku, příběh bludičky napsaný ve Wordu (v přihlášce nebo zvlášť) či přímo v e-mailu.
· Podmínky jsou v jednotlivých přihláškách dané kategorie. · Elektronicky své práce zasílejte na foto-vesmir@seznam.cz, do předmětu napište „Vesmír 2024“ a do emailu pak přiložte svá díla i formuláře podle informací výše.

Ceny a vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže proběhne jako již tradičně v mokerském společenském klubu nedaleko místní knihovny, a to v září 2024. Pokud popřeje počasí a bude to organizačně možné, bude součástí akce pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem s Petrem Horálkem z Fyzikálního ústavu v Opavě a Petrem Komárkem z pardubické hvězdárny. Jako bonus možnost spaní pod hvězdami či pod stany na místním hřišti (kde je základní zařízení včetně mobilního WC, chladničky a rychlovarné konvice, v areálu je možné i opékání vuřtů). V případě nepřízně počasí je připraven náhradní program v podobě besedy o hvězdách spolu s občerstvením. Pro soutěžící jsou připraveny krásné ceny, které dodali jednotliví partneři soutěže (viz níže). Podrobné informace najdete na stránce Knihovny U Mokřinky.

Organizátoři soutěže si vyhrazují možnost přidat kategorie podle došlých děl a změny programu vyhodnocení soutěže. Doporučujeme všem soutěžícím pravidelně sledovat stránky soutěže, kde budou průběžně zveřejňovány veškeré informace, a také přesný datum vyhodnocení.