Oceněni budou jednotlivci v kategorii žactva, dorostu-juniorů a dospělých, kolektivy mládeže a kolektivy dospělých, veteráni, trenéři, cvičitelé, funkcionáři TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce, sportovní osobnost okresu, starosta maximálně podporující sport v obci.

Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce/kolektivy za rok 2023 jsou:

· výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských soutěží

· dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.

V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:

· dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými

· pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění jednotlivce nebo sportovního kolektivu

· dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK

Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry může navrhnout jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám, a to ve skupinách výše uvedených.

Návrhy podávané na adresu: Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu je, sportovní úspěchy dosažené v roce 2023, jméno navrhovatele.

Uzávěrka podání návrhů na OS ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. je v pátek 5. ledna 2024.