Tak i ředitelka ZŠ Deštné v Orlických horách paní Mgr. Hana Brychtová se rozhodla, že využije nabídky Nadačního fondu Lepší život a zaregistruje svou školu do čtenářské aktivity Čteme s rodiči a školku do čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst, vše pod záštitou MŠMT a osobní záštitou hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v. Dne 12.2.2024 obdržela MŠ knihy z nakladatelství ADVENT-ORION pro rodiče a v ZŠ byla toho dne zahájena emočně motivační akce, kdy žáci museli číst 1 knihu týdně a výstupem byl vyplněný čtenářský dotazník, kam žáci museli napsat z dané knihy poučení. V MŠ pak četli dětem jejich rodiče a výstupem byl společný obrázek připomínající knihu.

Den 3. 4. 2024 byl takovým malým slavnostním dnem, kdy všichni již očekávali návštěvu protagonisty aktivit, ředitele Nadačního fondu Lepší život Ing. Josefa Vavříka, který přijel vše vyhodnotit. Nejdříve to bylo ve škole ve spojené třídě 3. až 5.ročníku. Zahájení nastalo společnou písničkou Čteme každý den a pak si každý již samostatně přicházel pro svou odměnu, a to v podobě knihy Pejsek Haryk a houby z nakladatelství Advent-Orion, kterou pro žáky zakoupila investiční firma J.B.Corporation s.r.o..

Ze čtenářských dotazníků jsme zjistili poučení, která oslovila téměř všechny žáky: nemyslet jen na sebe, můžeme si pomáhat, máme poslouchat rodiče, být zodpovědným, neubližovat slabším aj. A když jsme hlasovali o nejlepší knize – vyhrály to u starších žáků Medové příběhy. Po společné fotografii a závěrečné písničce nastalo vyhodnocení ve spojené třídě 1. a 2.ročníku, kde zejména u některých prvňáčků bylo vidět, jak jsou se svými vědomostmi napřed.

I zde byl hodnotící program stejný a když obdrželi stejnou knihu jako jejich starší spolužáci Pejsek Haryk a houby, již se těšili, že až půjdou na podzim s rodiči na houby, tak je již budou znát. U prvňáčků byla pro nás zajímavá tato poučení: nebudu odcházet sám z domu a máme pomáhat druhým. Druháci již psali hlubší témata, jako: nemáme nikoho soudit, protože pomoc může přijít z nečekaného místa, opravdový přítel je ten, který se dokáže rozdělit i o svůj poklad atd.

Po vyhodnocení žáků následovala závěrečná aktivita v MŠ. Na stěnách školy nás vítaly obrázky, které malovaly děti se svými rodiči. Společnou písní Kniha je náš dobrý kamarád jsme se vzájemně přivítali. V MŠ byly pouze 4 děti, protože všechny ostatní byly nemocné, ale i tak si to děti užily.

Když děti naslouchaly příběhu Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život, dozvěděly se, že každá kniha, která má v sobě nějaká poučení, je kouzelná a když se budou těmi poučeními řídit, tak se změní i jejich život. Jakmile spatřili svou 1. kouzelnou knihu, taktéž z nakladatelství Advemnt-Orion, a to Hnědáček a nalezená podkova, kterou pro ně rovněž zakoupila investiční společnost J. B. Corporation s.r.o., již se nemohly dočkat až ji budou mít ve svých rukách. Než ji ale dostaly, musely každý samostatně přijít, podat ruku, podívat se do očí, pozdravit a představit se. Teprve až pak mohly obdržet z ruky ředitelky paní Mgr. Hany Brychtové toužebně očekávanou knihu. Přitom však nesměly zapomenout poděkovat.

Po společné fotografii se děti rozloučily stejnou písní Kniha je náš dobrý kamarád a odcházely na program před obědem ven. Když jsme s paní ředitelkou Mgr. Hanou Brychtovou zhodnotili celý průběh, ředitelka mimořádně ocenila knihy z nakladatelství Advent-Orion a celý průběh vnímala jako silně motivující nejen pro žáky, ale také i pro rodiče dětí z MŠ.

Poděkování za celý průběh aktivity patří celému učitelskému sboru a hlavně ředitelce Mgr. Brychtové za její přístup k působení na charakter dětí tímto inovativním způsobem vedení k charakteru. Největší poděkování však patří všem rodičům, kteří se aktivně se svými dětmi zapojili, protože jsou pro ně tím nejdůležitějším vzorem a bez nich by to prostě nebylo ono. Závěrečné poděkování patří též sponzorovi, který vnímá, že nejdůležitější investice je právě investice do dětí na podporu rozvoje jejich charakteru a v tomto případě to byla investiční společnosti J. B. Corporation s.r.o.