Jmenoval se Josef Korejz Blatinský a letos uplynulo 115 let od jeho narození a 35 let od jeho úmrtí. Připomeneme si ho pár větami a obrázky naší obce z jeho tvorby.

Věnoval se hlavně lidové kultuře. Dokumentoval stavby, svatby, křtiny, pohřby, slavnosti, řemesla … Působil např. na Chodsku, Slovácku, Valašsku a mnohde jinde. Sám odhadoval, že namaloval asi 7 000 obrázků. Jeho tvorba je uložena v muzejích, ale i mezi lidmi po celé republice.

I u nás v Houdkovicích je mezi obyvateli hodně jeho obrázků, především akvarelů a fotek. Josef Korejz Blatinský k nám často jezdil na návštěvu. Byla tu provdaná jeho sousedka z Blatin a on se přátelil nejen s její rodinou, ale i s dalšími místními, např. navštěvoval rodinu Tošovských, kde také často přespával. Díky tomu v naší obci vzniklo mnoho kreseb původních lidových staveb. Jeho obrázky poměrně věrně zachycují malovanou nemovitost a zároveň na rubu většiny kreseb jsou zaznamenány písemné poznámky s cennými údaji ke každému namalovanému objektu.

Později i fotografoval a zachytil tak stavby, ale hlavně řemesla a kulturní akce. V Houdkovicích například vytvořil soubor fotografií opravy doškové střechy u Tošovských.

Jeho krédem byla slova „Nežít nadarmo“. Ta se naplnila, přiloženo několik obrázků Houdkovic i okolí získaných z internetu a od místních obyvatel. Josef Korejz Blatinský nežil nadarmo, zanechal za sebou pro nás i naše potomky rozsáhlé dílo trvalé hodnoty.

Doporučujeme návštěvu památníku Sedláčkových v Javornici, kde je část expozic věnována i Josefu Korejzovi Blatinskému.

/Zdroj: web obce Javornice a brožura J. Korejz Blatinský, vzpomínky a vyprávění přátel J. Korejze Blatinského/

Pokud má někdo ještě další obrázky od tohoto malíře, prosíme o zaslání fota na adresu darkymila@seznam.cz. Děkujeme.