Jan Skácel byl v té době šéfredaktorem brněnského Hosta do domu. O rok později byl časopis zakázán a Skácel nesměl publikovat; jeho věci pak vycházely v samizdatu a exilové literatuře. Od roku 1981 mohla jeho díla být znovu publikována, ale pouze v brněnském Bloku.

Pamětníci vzpomínají na básníka Jana Skácela, který v Rychnově převzal ocenění.

Josef Krám