Ve slavnostně vyzdobené kapli vystoupilo česko-francouzské trio. Byli jsme velmi rádi, že na tento zahajovací koncert přijali pozvání právě sestry Bára a Jana Lepšovy a Janin přítel Elam z Francie. Maminka sester Zdena je místní rodačka, mají tedy ve vesnici kořeny a hodně přátel.

Program byl sestaven citlivě a představil několik hudebních žánrů. Pro potěchu posluchačů se kaplí linuly známé i méně známé melodie. Oblíbené filmové skladby se střídaly se známými lidovkami a melodiemi současnými. Paní Zdena připravila pro posluchače překvapení, zazpívala si lidovou písničku s triem. Bylo to dojemné, vládla úžasná atmosféra a v mnohých očích se zaleskla i slza.

Programem provázela paní Milena Rohlenová. Ta ve vstupech mezi skladbami seznamovala posluchače se zajímavostmi z historie kaple, kterou si postavili místní obyvatelé. Dřevěný oltář ukrývá oltářní kámen a v něm jsou v relikviáři uloženy ostatky dvou svatých. Účastníci měli možnost se přesvědčit o jejich pravosti. Ukázala jim autentiku podepsanou v roce 1874 arcibiskupem královéhradeckým Brynychem. A zajímavosti z historie kaple završilo povídání o zvonech ze zvonice, která je součástí kaple. Současný je z roku 1963 a je třetí v pořadí.

Závěrečný aplaus byl dlouhý a nadšení posluchači si vytleskali přídavek. Tím byla směsice národních písní, kterou si zazpívali všichni přítomní. Bylo to nádherné ukončení tohoto koncertu a zahájení oslav.