Ozdobený vánoční stromek se v Čechách poprvé objevil v roce 1812 v pražské rodině intendanta pražského Nosticova (nyní Stavovského) divadla, Jana Karla Lieblicha, který byl původem Němec. Zpočátku se stromeček objevoval u rodin měšťanů, velkostatkářů nebo na sídlech šlechticů. Do vesnického prostředí se vánoční stromeček rozšiřoval pomalu několik dalších desetiletí.

MGOH