O finanční příspěvky až do výše 200 tisíc korun, určené mimo jiné na zlepšení veřejných prostranství a sousedských vztahů, se mohou do 10. dubna 2023 hlásit zejména neziskové a příspěvkové organizace, církve či školy. Letošní novinkou je potom akcelerátor, do kterého je možno přihlásit záměr v rané fázi a získat projektovou a mentoringovou podporu, usnadňující jeho realizaci.

Grantová výzva Tady jsem doma se otevřela v polovině března. „I v letošním roce pokračujeme v naší dlouhodobě fungující strategii podporovat obyvatele v jejich snaze rozvíjet komunitní projekty a iniciativy, které mají pozitivní dopad na kvalitu životů všech občanů jednotlivých regionů. Prostřednictvím projektů chceme nadále přinášet nové podněty a trendy a zároveň aktivovat společnost, aby sama přicházela snápady a podílela se v regionech na postupném zvyšování životní úrovně,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadační fondu Škoda Auto.

„Zároveň se snažíme přispět k tomu, aby žadatelé věnovali dostatečnou pozornost odborné stránce svých projektů. Proto zapojujeme také experty na zmíněné oblasti, jejichž podnětná zpětná vazba má nejen upozornit na případné nedostatky, ale také přispět k jejich odstranění. Chceme tím nejen zefektivnit samotnou realizaci projektů, ale zároveň zajistit jejich bezproblémové fungování a maximální přínos proobyvatele regionu,“ doplňuje Kučera s tím, že finanční příspěvek lze čerpat na projektové náklady vzniklé do 31. března 2024.

O příspěvek se mohou přihlásit spolky, ústavy, nadace a nadační fondy i obecně prospěšné společnosti, nebo také církve a školy. Žádosti je možné podávat výhradně elektronicky na webovýchstránkách www.nfsa.grantys.cz.

Prostřednictvím loňské grantové výzvy Tady jsem doma podpořil Nadační fond Škoda Auto celkem 25 projektů, na které přispěl dohromady částkou téměř 2 miliony korun. Jednalo se například o příspěvek na opravu varhan v kostele sv. Máří Magdaleny v Benátkách nad Jizerou, podporu konání druhého ročníku Pferdího festivalu v Rychnově nad Kněžnou nebo vytvoření naučné stezky v Městském parku Vrchlabí. Více o letošních grantových výzvách a možnostech přihlášení najdete na webových stránkách www.nfsa.cz.

Ondřej Nečas