Oplocení hřiště bylo vyzdobeno žákovskými pracemi – výkresy, texty o Emilu Zátopkovi či o úspěšném hendikepovaném sportovci Adamu Peškovi, který je velkým vzorem nejen pro borohrádecké žáky.

První část programu byla určena pro žáky prvního stupně a pro děti z mateřské školy. Všichnisi nejprve mohli vyzkoušet štafetový běh a poté různé sportovní i zábavné atrakce.

Po odchodu školkových dětí nastoupili i žáci druhého stupně a celá škola vytvořila na travnaté ploše českou národní vlajku.

Další část programu patřila žákům druhého stupně, kteří rovněž nejprve absolvovali štafetový běh. Po štafetě si chlapci zahráli fotbal, mladší dívky vybíjenou a starší děvčata přehazovanou. Tečkou za sportovním dopolednem bylo utkání v přehazované mezi týmem pedagogů a žáků 9. tříd. Gratulujeme deváťákům – byli lepší, vyhráli.

Sportovní výsledky nebyly tento den nejdůležitější. Tím hlavním byla radost z pohybu, radost, že můžeme společně sportovat v krásném prostředí, a navíc ještě za krásného počasí.

Iva Přibylová